ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2558 และได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆในรูปเอกสาร และผู้สนใจสามารถอ่านจดหมายข่าวในรูปแบบเอกสาร PDF ได้ ที่นี่    {pdf}images/July.pdf{/pdf}

   

  

eb2

ebook1 copy

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th