• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

กีฬาภายใน 2562

 • IMG_2411_resize.JPG
 • IMG_2356_resize.JPG
 • IMG_2333_resize.JPG
 • IMG_2514_resize.JPG
 • IMG_2309_resize.JPG
 • IMG_2504_resize.JPG
 • IMG_2415_resize.JPG
 • IMG_2276_resize.JPG
 • IMG_2408_resize.JPG
 • IMG_2571_resize.JPG
 • IMG_2343_resize.JPG
 • IMG_2520_resize.JPG
 • IMG_2449_resize.JPG
 • IMG_2332_resize.JPG
 • IMG_2377_resize.JPG
 • IMG_2391_resize.JPG
 • IMG_2563_resize.JPG
 • IMG_2381_resize.JPG
 • IMG_2393_resize.JPG
 • IMG_2558_resize.JPG
 • IMG_2396_resize.JPG
 • IMG_2575_resize.JPG
 • IMG_2295_resize.JPG
 • IMG_2366_resize.JPG
 • IMG_2399_resize.JPG
 • IMG_2544_resize.JPG
 • IMG_2576_resize.JPG
 • IMG_2455_resize.JPG
 • IMG_2450_resize.JPG
 • IMG_2269_resize.JPG
 • IMG_2427_resize.JPG
 • IMG_2417_resize.JPG
 • IMG_2353_resize.JPG
 • IMG_2481_resize.JPG
 • IMG_2493_resize.JPG
 • IMG_2423_resize.JPG
 • IMG_2530_resize.JPG
 • IMG_2436_resize.JPG
 • IMG_2389_resize.JPG
 • IMG_2469_resize.JPG
 • IMG_2507_resize.JPG
 • IMG_2565_resize.JPG
 • IMG_2473_resize.JPG
 • IMG_2337_resize.JPG
 • IMG_2360_resize.JPG
 • IMG_2554_resize.JPG
 • IMG_2345_resize.JPG
 • IMG_2587_resize.JPG
 • IMG_2307_resize.JPG
 • IMG_2522_resize.JPG
 • IMG_2264_resize.JPG
 • IMG_2429_resize.JPG
 • IMG_2485_resize.JPG
 • IMG_2405_resize.JPG
 • IMG_2539_resize.JPG
 • IMG_2497_resize.JPG
 • IMG_2580_resize.JPG
 • IMG_2312_resize.JPG
 • IMG_2261_resize.JPG
 • IMG_2390_resize.JPG
 • IMG_2510_resize.JPG
 • IMG_2310_resize.JPG
 • IMG_2422_resize.JPG
 • IMG_2263_resize.JPG
 • IMG_2496_resize.JPG
 • IMG_2380_resize.JPG
 • IMG_2577_resize.JPG
 • IMG_2439_resize.JPG
 • IMG_2315_resize.JPG
 • IMG_2255_resize.JPG
 • IMG_2305_resize.JPG
 • IMG_2502_resize.JPG
 • IMG_2432_resize.JPG
 • IMG_2564_resize.JPG
 • IMG_2319_resize.JPG
 • IMG_2349_resize.JPG
 • IMG_2293_resize.JPG
 • IMG_2445_resize.JPG
 • IMG_2346_resize.JPG
 • IMG_2386_resize.JPG
 • IMG_2566_resize.JPG
 • IMG_2400_resize.JPG
 • IMG_2271_resize.JPG
 • IMG_2323_resize.JPG
 • IMG_2442_resize.JPG
 • IMG_2406_resize.JPG
 • IMG_2425_resize.JPG
 • IMG_2474_resize.JPG
 • IMG_2280_resize.JPG
 • IMG_2266_resize.JPG
 • IMG_2314_resize.JPG
 • IMG_2517_resize.JPG
 • IMG_2494_resize.JPG
 • IMG_2535_resize.JPG
 • IMG_2277_resize.JPG
 • IMG_2480_resize.JPG
   

ประวัติโรงเรียน

 

 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 โทรศัพท์ 0-4487-6677 โทรสาร 0-4487-6177 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

        โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2516 โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 87 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนปริยัติธรรม วัดเจดีย์ เป็นสถานที่เรียนมี ครู 3 คน  โดยนายสาธร  ชาติอุดมพันธ์ ศึกษาธิการอำเภอคอนสาร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเกษม  อุดมเศรษฐ์ ครูโทโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
    
พ.ศ. 2518 ได้ย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราววัดเจดีย์มาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 170 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน
     พ.ศ. 2521 ได้ขยายพื้นที่ออกไปทางทิศใต้ โดยขอบริจาคพื้นที่วัดเกาะม่วงเพื่อปลูกสร้างบ้านพักครู
     พ.ศ.2523   ได้
รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 1 ( มพช.1) 
     พ.ศ. 2527  ได้รับนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     พ.ศ. 2529  เปิดโรงเรียนสาขาที่โนนคูณ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
     พ.ศ. 2531  โรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนคูณ แยกไปเป็น " โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก" 
     พ.ศ. 2536  เปิดโรงเรียนสาขาตำบลห้วยยาง
     พ.ศ. 2542  โรงเรียนสาขาที่ตำบลห้วยยาง แยกไปเป็น
" โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม "
     พ.ศ. 2547   เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
     พ.ศ. 2549  ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
     พ.ศ. 2560  ปัจจุบันโรงเรียนคอนสารวิทยาคม มีข้าราชการครู 62 คน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานราชการ 15 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน วิทยากรภาษาต่างประเทศ 1 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน นักเรียน 1,583 คน ได้พัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อก้าวสู่ "โรงเรียนในฝัน"  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(เขื่อนจุฬาภรณ์) ปัจจุบันมีนายกษิดิศ  ปลื้มญาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 109.jpg
 • 63.jpg
 • 90.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Who's Online  

We have 101 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177