• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนทีึ่ 2 ปีการศึกษา 2562

 • IMG_8358 (2)_resize.JPG
 • IMG_8318 (2)_resize.JPG
 • IMG_8307 (2)_resize.JPG
 • IMG_8326 (2)_resize.JPG
 • IMG_8306 (2)_resize.JPG
 • IMG_8316 (2)_resize.JPG
 • IMG_8277 (2)_resize.JPG
 • IMG_8268 (2)_resize.JPG
 • IMG_8352 (2)_resize.JPG
 • IMG_8320 (2)_resize.JPG
 • IMG_8340 (2)_resize.JPG
 • IMG_8323 (2)_resize.JPG
 • IMG_8314 (2)_resize.JPG
 • IMG_8344 (2)_resize.JPG
 • IMG_8346 (2)_resize.JPG
 • IMG_8330 (2)_resize.JPG
 • IMG_8339 (2)_resize.JPG
 • IMG_8322 (2)_resize.JPG
 • IMG_8368 (2)_resize.JPG
 • IMG_8354 (2)_resize.JPG
 • IMG_8336 (2)_resize.JPG
 • IMG_8274 (2)_resize.JPG
 • IMG_8360 (2)_resize.JPG
 • IMG_8376 (2)_resize.JPG
 • IMG_8341 (2)_resize.JPG
 • IMG_8328 (2)_resize.JPG
 • IMG_8278 (2)_resize.JPG
 • IMG_8311 (2)_resize.JPG
 • IMG_8298 (2)_resize.JPG
 • IMG_8284 (2)_resize.JPG
 • IMG_8374 (2)_resize.JPG
 • IMG_8309 (2)_resize.JPG
 • IMG_8375 (2)_resize.JPG
 • IMG_8259 (2)_resize.JPG
 • IMG_8329 (2)_resize.JPG
 • IMG_8357 (2)_resize.JPG
 • IMG_8325 (2)_resize.JPG
 • IMG_8331 (2)_resize.JPG
 • IMG_8334 (2)_resize.JPG
 • IMG_8343 (2)_resize.JPG
 • IMG_8260 (2)_resize.JPG
 • IMG_8324 (2)_resize.JPG
 • IMG_8321 (2)_resize.JPG
   

ประวัติโรงเรียน

 

 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 โทรศัพท์ 0-4487-6677 โทรสาร 0-4487-6177 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

        โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2516 โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 87 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนปริยัติธรรม วัดเจดีย์ เป็นสถานที่เรียนมี ครู 3 คน  โดยนายสาธร  ชาติอุดมพันธ์ ศึกษาธิการอำเภอคอนสาร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเกษม  อุดมเศรษฐ์ ครูโทโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
    
พ.ศ. 2518 ได้ย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราววัดเจดีย์มาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 170 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน
     พ.ศ. 2521 ได้ขยายพื้นที่ออกไปทางทิศใต้ โดยขอบริจาคพื้นที่วัดเกาะม่วงเพื่อปลูกสร้างบ้านพักครู
     พ.ศ.2523   ได้
รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 1 ( มพช.1) 
     พ.ศ. 2527  ได้รับนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     พ.ศ. 2529  เปิดโรงเรียนสาขาที่โนนคูณ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
     พ.ศ. 2531  โรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนคูณ แยกไปเป็น " โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก" 
     พ.ศ. 2536  เปิดโรงเรียนสาขาตำบลห้วยยาง
     พ.ศ. 2542  โรงเรียนสาขาที่ตำบลห้วยยาง แยกไปเป็น
" โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม "
     พ.ศ. 2547   เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
     พ.ศ. 2549  ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
     พ.ศ. 2560  ปัจจุบันโรงเรียนคอนสารวิทยาคม มีข้าราชการครู 62 คน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานราชการ 15 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน วิทยากรภาษาต่างประเทศ 1 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน นักเรียน 1,583 คน ได้พัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อก้าวสู่ "โรงเรียนในฝัน"  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(เขื่อนจุฬาภรณ์) ปัจจุบันมีนายกษิดิศ  ปลื้มญาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 109.jpg
 • 63.jpg
 • 90.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 33 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177