• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

เพลงมาร์ชโรงเรียน

                                                       แดงเทาพวกเราชาวคอนสาร
                                                       รักเกียรติ รักงาน ร่วมแรงร่วมใจ
                                                       สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่
                                                       รักกันไว้ พวกเราชาวคอนสาร

                          การศึกษามานะต้องพากเพียร
                          เก่งบทเรียน ช่วยชาติ ศาสนา
                          เราจงรัก ภักดี กษัตรา
                          พัฒนาชาติไทยด้วยใจมั่น

คอนสาร การกีฬาล้วนกล้าแกร่ง
ทุ่มด้วยแรงมานะบากบั่น
ถ้าใครหาญมาสู้ เราไม่หวั่น
ชั้นเชิงนั้น ฝึกจากครูผู้สอนเอย

 

                                      

 

Click to download in MP3 format (3.44MB)

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 90.jpg
  • 63.jpg
  • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 22 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177