ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

เพลงมาร์ชโรงเรียน

                                                       แดงเทาพวกเราชาวคอนสาร
                                                       รักเกียรติ รักงาน ร่วมแรงร่วมใจ
                                                       สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่
                                                       รักกันไว้ พวกเราชาวคอนสาร

                          การศึกษามานะต้องพากเพียร
                          เก่งบทเรียน ช่วยชาติ ศาสนา
                          เราจงรัก ภักดี กษัตรา
                          พัฒนาชาติไทยด้วยใจมั่น

คอนสาร การกีฬาล้วนกล้าแกร่ง
ทุ่มด้วยแรงมานะบากบั่น
ถ้าใครหาญมาสู้ เราไม่หวั่น
ชั้นเชิงนั้น ฝึกจากครูผู้สอนเอย

 

                                      

 

Click to download in MP3 format (3.44MB)

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th