ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ติวเข้ม O-NET

  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดให้มีการติวเข้ม O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ จึงขอให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคน เข้าร่วมติวครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยตารางการติวเป็นดังนี้

 

 

ตารางติว O-NET ชั้น ม.3

วัน/เดือน/ปี

วิชา

เวลา

11 ธันวาคม 2556

ภาษาไทย

13.00-16.00

18 ธันวาคม 2556

วิทยาศาสตร์

13.00-16.00

25 ธันวาคม 2556

วิทยาศาสตร์

13.00-16.00

8 มกราคม 2557

คณิตศาสตร์

13.00-16.00

15 มกราคม 2557

สังคมศึกษา

13.00-16.00

22 มกราคม 2557

ศิลปะ/เทคโนโลยี

13.00-16.00

29 มกราคม 2557

การงานอาชีพ/สุขศึกษา

13.00-16.00

 

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6

วัน/เดือน/ปี

วิชา

เวลา

12 ธันวาคม 2556

วิทยาศาสตร์

13.00-16.00

19 ธันวาคม 2556

สังคมศึกษา

13.00-16.00

26 ธันวาคม 2556

วิทยาศาสตร์

13.00-16.00

2  มกราคม 2557

คณิตศาสตร์

13.00-16.00

9 มกราคม 2557

ภาษาไทย

13.00-16.00

23 มกราคม 2557

ศิลปะ/เทคโนโลยี

13.00-16.00

30 มกราคม 2557

การงานอาชีพ/สุขศึกษา

13.00-16.00

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th