ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558 และได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆในรูปเอกสาร และผู้สนใจสามารถอ่านจดหมายข่าวในรูปแบบเอกสาร PDF ได้ ที่นี่

   

  

eb2

ebook1 copy

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th