ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

วันภาษาไทยแห่งชาติ

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโดยกลุ่มสาระภาษาไทย ในงานวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และมีพิธีเปิดที่หอประชุม 35 ปี  โดยนายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคมเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th