ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างอาคารโดมเฉลิมพระเกียรติฯ

หลวงพ่อสายทอง   เตชะธัมโม ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 43 ปี และเป็นเจ้าภาพทำโรงทาน ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างอาคารโดมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดงาน
วันศุกร์ที่   30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เวลา   08.09 น.   หลวงพ่อสายทอง   เตชะธัมโม รับบิณฑบาต
        09.09 น.   ถวายภัตตาหารเช้าเเด่พระสงฆ์
        11.09 น.   พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
        12.00 น.   เสร็จพิธี
วันเสาร์ที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เวลา    10.09 น.  ตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
        11.00  น.  ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์
        11.39  น.  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
        12.00  น.  เสร็จพิธี
        12.09  น.  รับประทานอาหาร

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th