ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน

 

 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้ร่วมคณะชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.30 ศึกษาดูงานที่ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th