ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

Big Cleaning Day

 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จัดให้เป็นวัน Big Cleaning Day โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.20 น. ลูกแดงเทา ทุกคน ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาห้องเรียน บริเวณโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ ดูสวยงาม ช่วยกันครับ

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th