ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ปฎิทินวิชาการ

 ปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม 2565

วัน เดือน ปี กิจกรรม
4 – 7 มกราคม พ.ศ.2564 สอบกลางภาค
10 – 12มกราคม   พ.ศ.2564 กีฬาภายใน
13 – 14มกราคม   พ.ศ.2564 ทัศนศึกษา
17 – 21มกราคม   พ.ศ.2564 กีฬานักเรียนโซนหุบเขา
   

 

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th