ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ประกาศ : สอบกลางภาคออนไลน์

2 ช่วงวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จะให้มีการสอบกลางภาคออนไลน์ โดยนักเรียนติดต่อกับครูผู้สอนว่าจะให้มีการสอบแบบใด และในช่วงเลาดังกล่าวจะไม่มีการเรียนการสอน

   

  

eb2

ebook1 copy

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th