คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน

 

 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคมพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้ร่วมคณะชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.30 ศึกษาดูงานที่ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี