คอนสารมินิมาราธอน

เทศบาลตำบลคอนสาร จัดโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ "คอนสารมินิมาราธอน ครั้งที่ 1" โดยแบ่งกลุ่มรุ่น อายุ ดังนี้

 - ชาย   1. อายุไม่เกิน 15 ปี
           2. อายุ 16-35 ปี
           3. อายุ 36-55 ปี
           4. อายุ 56 ปีขึ้นไป

- หญิง   1. อายุไม่เกิน 15 ปี
           2. อายุ 16-35 ปี
           3. อายุ 36-55 ปี
           4. อายุ 56 ปีขึ้นไป

ค่าสมัคร  ชายหญิง ทุกรุ่นอายุ   100 บาท  ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมเบอร์วิ่ง
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาร