สอนการทำตัวละครเดิน part 5

 ตอนที่ 5 จะเป็นการสอนการนำ ซิมโบลตัวละครที่สร้างไว้นำไปประกอบกับฉาก เพื่อทำให้งานภาพเคลื่อนไหวสมจริง