ที่อยู่

IMG 9398   รงเรียนคอนสารวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180  IMG 9107
 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  IMG 9815  Tel : 044-109833
  Fax : 044-109833
 IMG 9855  IMG 9160  IMG 9161
 IMG 9116  IMG 9817  IMG 9815