ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

วันสุนทรภู่ ..รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน

 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน...วันสุนทรภู่  โดยมีการประกวดต่างมากมาย อาทิ การประกวดคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเรียงความ นักเรียนที่สนใจ ติดต่อกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวด

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th