ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

fibal64 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนคอนสารจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  9.00 น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เดินแถวไปยังโดมเฉลิมพระเกียรติ

  9.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นั่งตามลำดับหมายเลข

  9.45 น. มอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร และประธานกล่าวให้โอวาท

 11.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีขอขมาครู

 

   

 

 

 

 

eb2

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th