ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

หยุดการเรียน onsite

2 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ดังนั้นโรงเรียนคอนสารวิทยาคมจึงมีคำสั่งปิดเรียน onsite ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 มกราคม 2565 และให้มีการเรียนการสอนแบบ online แทน ส่วนการสอบกลางภาคให้เลื่อนไป ยังไม่มีกำหนด

   

 

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th