ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

onsite  ** วันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2564
   นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนแบบออนไลน์

 **วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
  เปิดเรียนแบบ ออนไซต์

  

   

 

 

 

 

eb2

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th