ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระหว่างวันที่ 4 -5 ตุลาคม 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในเรื่องต่อไปนี้

 1.การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์

 2.การแก้ปัญหาการติด  0 ร มส ของนักเรียน

 3.การฉีดวัคซีน

 โดยมีตารางการประชุมดังนี้

 วันที่ 4 ตุลาคม 2564

  เวลา  9.00น.-12.00น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3/1-3/4

  เวลา  13.00น.-15.00น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3/5-3/8

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

  เวลา  9.00น.-12.00น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6/1-6/3

  เวลา  13.00น.-15.00น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6/4-6/7

   

 

 

 

 

eb2

ebook1 copy

online1online2online3online4online5online6online7online8online9

 

eds1  eds2  parent

dlitks

dlitks2 

 

 

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ข่าวสารการศึกษา

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th